thumbnail - Đề xuất xây một triệu căn hộ cho người thu nhập thấp
Lan đột biến
Hà Nội

Đề xuất xây một triệu căn hộ cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề xuất lập phê duyệt đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai đoạn 2022-2030.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác