thumbnail - Đêm thi cuối cùng của Sao Mai 2022 Khu vực miền Trung - Tây Nguyên trước giờ G
Quốc Cường
Hà Nội

Đêm thi cuối cùng của Sao Mai 2022 Khu vực miền Trung - Tây Nguyên trước giờ G

VTV.vn - Cho đến thời điểm này, các công đoạn cuối cùng cho đêm thi cuối của Sao Mai 2022 Khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã được hoàn tất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác