thumbnail - Đến năm 2026: Bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương
Lan đột biến
Hà Nội

Đến năm 2026: Bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương

Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn đến hết năm 2026 là hơn 2,2 triệu biên chế, không bao gồm biên chế công an, quân đội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác