thumbnail - Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu
Liên Hương
Hà Nội

Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu

(PLVN) - Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác