thumbnail - Đen nói về việc khắc họa đàn ông sợ vợ trong MV "Đi trong mùa hè" | VOV.VN
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Đen nói về việc khắc họa đàn ông sợ vợ trong MV "Đi trong mùa hè" | VOV.VN

VOV.VN - Nói về cảm hứng sáng tác "Đi trong mùa hè", Đen cho biết anh muốn khắc hoạ một người đàn ông sợ vợ mê bóng đá, một người vốn đi về trễ là bị vợ mắng, đổ xăng đầy phải được vợ cho tiền...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác