thumbnail - Đến thăm cây cao nhất thế giới sẽ bị phạt 5.000 USD
Quốc Cường
Hà Nội

Đến thăm cây cao nhất thế giới sẽ bị phạt 5.000 USD

Hyperion, đang giữ kỷ lục Guinness thế giới là cây sống cao nhất, chính thức giới hạn du khách đến tham quan.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác