thumbnail - Denis Đặng nói về mức cát-xê "đáng giá cả gia tài"
Thức SG
Hà Nội

Denis Đặng nói về mức cát-xê "đáng giá cả gia tài"

"Có người đã nói tới tai tôi là chi phí trả cho Denis để làm sáng tạo nội dung là cả một gia tài", Denis Đặng chia sẻ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác