thumbnail - ĐH Bách khoa công bố phổ điểm bài thi đánh giá tư duy: Thủ khoa 27,35 điểm
Lan đột biến
Hà Nội

ĐH Bách khoa công bố phổ điểm bài thi đánh giá tư duy: Thủ khoa 27,35 điểm

Phổ điểm các tổ hợp điểm thi bài thi đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho thấy cả 3 tổ hợp không có thí sinh đạt điểm tối đa. Điểm cao nhất là 27,35, ở tổ hợp K01.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác