thumbnail - ĐH Quốc gia Hà Nội có thêm một trường đại học thành viên
Lan đột biến
Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội có thêm một trường đại học thành viên

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở khoa Luật trực thuộc Đại học này. Đây là trường đại học thành viên thứ 9 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác