thumbnail - ĐHĐCĐ Vincom Retail (VRE): Không chia cổ tức, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 80%
Lê Vũ Phong
Hà Nội

ĐHĐCĐ Vincom Retail (VRE): Không chia cổ tức, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 80%

Năm 2020, 2021, VRE đã hỗ trợ khách hàng khoảng 3.000 tỷ đồng, lên kế hoạch phát trển 3 triệu m2 mặt bằng bán lẻ do đó dòng tiền từ lợi nhuận giữ lại tái đầu tư, tăng trưởng thị phần.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác