thumbnail - "Đi để học" môn lịch sử
Quốc Cường
Hà Nội

"Đi để học" môn lịch sử

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lịch sử là môn học bắt buộc, nhiều chuyên gia cho rằng cần thay đổi phương pháp dạy - học môn này để đạt hiệu quả cao hơn
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác