thumbnail - Đi thăm bạn lại gặp chồng xách giỏ đồ bà đẻ, sự tình sau đó khiến tôi bối rối
Quốc Cường
Hà Nội

Đi thăm bạn lại gặp chồng xách giỏ đồ bà đẻ, sự tình sau đó khiến tôi bối rối

Đang lơ ngơ tìm khoa mà bạn thân đang nằm, tôi nhác thấy bóng dáng ai rất giống chồng mình. Đáng nói, anh đang hớt hải tiến tới khoa sản, trên tay cầm giỏ đồ cho bà bầu đi sinh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác