thumbnail - Đi tìm sự thật lịch sử về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam
Duy Tân
Hà Nội

Đi tìm sự thật lịch sử về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam

Biên soạn cuốn "Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam" nhóm tác giả đã đặt cho mình trách nhiệm: Đi tìm sự thật lịch sử chứ không phải chỉ nhằm làm rõ con số hơn hai triệu người chết đói.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác