thumbnail - Địa phương nào đứng đầu cả nước tổng điểm 3 môn văn, toán, ngoại ngữ?
Duy Tân
Hà Nội

Địa phương nào đứng đầu cả nước tổng điểm 3 môn văn, toán, ngoại ngữ?

Đối sánh điểm thi của 3 môn văn, toán, ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cho cái nhìn khá đầy đủ về chất lượng giáo dục cốt lõi của một địa phương, một trường học.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác