thumbnail - Dịch vụ quảng cáo trực tuyến suy thoái
Viễn Đông
Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo trực tuyến suy thoái

Doanh thu quảng cáo của các ông lớn trong ngành như Alphabet (công ty mẹ Google) hay Microsoft đều cho kết quả kém khả quan và giảm mạnh so với cùng kỳ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác