thumbnail - Điểm chuẩn 17 trường quân đội: Nhiều trường không cao
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Điểm chuẩn 17 trường quân đội: Nhiều trường không cao

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã quyết định quy định điểm tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường quân đội năm 2022. Nhìn chung, điểm chuẩn các trường quân đội không cao, trừ thí sinh nữ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác