thumbnail - Điểm chuẩn Báo chí cao nhất Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM
Tuấn Anh
Hà Nội

Điểm chuẩn Báo chí cao nhất Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM (USSH) có điểm chuẩn dao động 20 - 28,25, trong đó cao nhất là ngành Báo chí. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác