thumbnail - Điểm chuẩn Đà Nẵng 2022 lớp 10 cao nhất 56,38 điểm
Casablanca
Hà Nội

Điểm chuẩn Đà Nẵng 2022 lớp 10 cao nhất 56,38 điểm

Điểm chuẩn Đà Nẵng 2022 lớp 10 cao nhất 56,38 điểm, thấp nhất là THPT Ông Ích Khiêm với 33,25 điểm.

Đà Nẵng có tổng số 11.234 học sinh được xét tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 (không bao gồm 300 học sinh tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). 

Cách tính điểm vào 10 Đà Nẵng như sau:

Điểm xét tuyển = (điểm thi toán + điểm ngữ văn) x 2 + điểm ngoại ngữ + tổng điểm kết quả xếp loại hạnh kiểm và học tập của 4 năm học cấp THCS + điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm ưu tiên sẽ được cộng theo thành tích học tập và hạnh kiểm, cụ thể:

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi được cộng 5 điểm

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá được cộng 4,5 điểm

- Hạnh kiểm khá, học lực khá được cộng 4 điểm

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình được cộng 3,5 điểm

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá được cộng 3 điểm

- Các trường hợp còn lại được cộng 2,5 điểm.

Điểm chuẩn Đà Nẵng 2022 lớp 10 cao nhất 56,38 điểm 

>> Điểm chuẩn vào 10 Cần Thơ 2022

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác