thumbnail - Điểm chuẩn hai trường đại học Y, Dược phía Bắc: Có những ngành chỉ lấy 19 điểm
Diệu Thúy
Hà Nội

Điểm chuẩn hai trường đại học Y, Dược phía Bắc: Có những ngành chỉ lấy 19 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2022 dao động từ 19 - 26,3 điểm. Tương tự, điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm nay dao động từ 19,1 - 26,2 điểm, giảm từ 0,6 - 3 điểm so với năm 2021.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác