thumbnail - Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 27,25
Trường Sơn
Hà Nội

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 27,25

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) lấy điểm chuẩn 2022 từ 19 - 27,25, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác