thumbnail - Điểm chuẩn Kinh tế quốc dân, Thương mại, Ngân hàng: ngành thấp 24, ngành cao trên 28
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Điểm chuẩn Kinh tế quốc dân, Thương mại, Ngân hàng: ngành thấp 24, ngành cao trên 28

Các trường ĐH Kinh tế quốc dân, Thương mại, Học viện Ngân hàng đã công bố điểm chuẩn phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp. Riêng Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố thêm điểm chuẩn phương thức xét điểm đánh giá tư duy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác