thumbnail - Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Bắc Ninh năm 2022
Casablanca
Hà Nội

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Bắc Ninh năm 2022

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Bắc Ninh năm 2022 cao nhất là chuyên Hóa với gần 41 điểm, thấp nhất là chuyên Tin chỉ có gần 30 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của Tỉnh như danh sách dưới đây. Có trường cao nhất lấy từ 32,75 điểm trở lên, nhưng có trường chỉ hơn 8 điểm một chút cho 3 môn đã đỗ vào cấp 3.

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Bắc Ninh năm 2022 

>> Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác