thumbnail - Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ
Casablanca
Hà Nội

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ

Tính đến sáng 12/7, đã có 17 trường THPT (không chuyên) của tỉnh Phú Thọ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Điểm chuẩn cụ thể của các trường THPT như sau:

THPT Công nghiệp Việt Trì 41,5 điểm

THPT Việt Trì 39,5 điểm

Kỹ thuật Việt Trì 33,2 điểm

Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh 21,8 điểm

THPT Long Châu Sa 32,1 điểm

THPT Phong Châu 30,7 điểm

THPT Phù Ninh 34,6 điểm

THPT Trung Giáp 27,6 điểm

THPT Tử Đà 26,9 điểm

THPT Thanh Thuỷ 34,5 điểm

THPT Trung Nghĩa 26,5 điểm

THPT Cẩm Khê 25,4 điểm.

THPT Hạ Hòa 34,8 điểm

THPT Vĩnh Chân 26,3 điểm

THPT Xuân Áng 17,7 điểm

THPT Hùng Vương 35,8 điểm

THPT dân tộc nội trú Yên Lập 24,6 điểm

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ có thể công bố đầu tháng Bảy do đến ngày 26/6 mới là hạn chót nhận đơn phúc khảo. 

Phú Thọ công bố điểm thi vào 10 từ ngày 22/6/2022, với thống kê sơ bộ toàn tỉnh có 137 điểm 10 ở các môn: Toán và Tiếng Anh (hệ không chuyên).

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ 


Không có điểm 10 ở các môn chuyên, cao nhất là chuyên Vật lí và Hóa học với 9,75 điểm; tiếp theo là Sinh học và Toán (chuyên Tin học) là 9,25 điểm; Địa lí và Tiếng Anh (chuyên Tiếng Pháp) với 9 điểm. Các môn chuyên còn lại lần lượt theo thứ tự: Lịch sử 8,75 điểm, Tiếng Anh (chuyên Tiếng Anh) 8,7 điểm, Toán (chuyên Toán) 8,5 điểm, Ngữ văn (chuyên Ngữ văn) 8,25 điểm.

Kỳ thi vào lớp 10 Phú Thọ diễn ra ngày 12, 13, 14/6 với hơn 15.600 thí sinh, tăng hơn 1.800 thí sinh so với năm 2021-2022. Các học sinh làm ba bài thi Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. 

>> Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tỉnh Hải Dương

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác