thumbnail - Điểm chuẩn tổ hợp Văn, Sử, Địa dự kiến tăng đột biến
Duy Tân
Hà Nội

Điểm chuẩn tổ hợp Văn, Sử, Địa dự kiến tăng đột biến

Được đánh giá là tổ hợp có phổ điểm cao nhất trong 5 tổ hợp truyền thống nên điểm chuẩn của tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) được dự báo tăng mạnh từ mốc 20 điểm trở lên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác