thumbnail - Điểm chuẩn vào 10 Khánh Hòa 2022

Điểm chuẩn vào 10 Khánh Hòa 2022

Điểm chuẩn vào 10 Khánh Hòa 2022 gây bất ngờ vì ở hầu hết các địa phương (trừ huyện Diên Khánh), các trường vốn được xem là top đầu lại có điểm chuẩn thấp hơn nhiều trường khác trên cùng địa bàn.

Tại TP. Nha Trang, Trường THPT Lý Tự Trọng năm trước dẫn đầu toàn tỉnh về điểm chuẩn (32,75 điểm) thì năm nay chỉ lấy 29 điểm, thấp hơn so với Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (điểm chuẩn 31,25, tăng 0,75 điểm so với năm trước). 

Tại thị xã Ninh Hòa, Trường THPT Nguyễn Trãi điểm chuẩn chỉ có 15 điểm, thấp hơn 3,5 điểm so với Trường THPT Trần Cao Vân… 

Nhiều ý kiến cho rằng, sự đảo chiều này là do nhiều học sinh, phụ huynh có tâm lý không tự tin, nhất là sau một năm học bị gián đoạn và phải học trực tuyến do dịch Covid-19 nên đã chọn giải pháp an toàn, né các trường vốn dẫn đầu về điểm chuẩn. Điều đó dẫn đến tình trạng đa số các trường top đầu có số lượng đăng ký dự tuyển thấp. 

Điểm chuẩn vào 10 Khánh Hòa 2022 

Chẳng hạn tại địa bàn Nha Trang, Trường THPT Lý Tự Trọng có 669 thí sinh tham gia dự tuyển (bao gồm cả các thí sinh đăng ký dự thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nhưng không trúng tuyển trường chuyên có nguyện vọng 1 xét tuyển vào Trường THPT Lý Tự Trọng) trên tổng số 660 chỉ tiêu. 

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có 804 thí sinh đăng ký dự tuyển trên 660 chỉ tiêu. 

Trường THPT Phạm Văn Đồng có tới 1.151 thí sinh đăng ký dự tuyển nhưng chỉ có 572 chỉ tiêu; 

Trường THPT Hoàng Văn Thụ có 1.080 thí sinh đăng ký dự tuyển trên 572 chỉ tiêu; 

Trường THPT Hà Huy Tập có 915 thí sinh đăng ký dự tuyển trên 484 chỉ tiêu. 

Tại Ninh Hòa, Trường THPT Nguyễn Trãi chỉ có 530 thí sinh đăng ký dự tuyển so với 528 chỉ tiêu…

Về điểm, so với năm trước, phổ điểm năm nay cao hơn. Số bài thi đạt điểm trên trung bình ở các  môn như sau: 

Ngữ văn có 8.475 bài (chiếm 63%), 

Toán có 9.468 bài (chiếm 70,4%), 

Tiếng Anh có 5.233 bài (chiếm 39%). 

Trong đó, số bài thi đạt từ 8 đến 10 điểm ở các môn như sau: 

Môn Ngữ văn có 1.020 bài (cao nhất 9,5 điểm);

Toán có 2.755 bài (42 bài đạt điểm 10); 

Tiếng Anh có 1.529 bài (16 bài điểm 10). 

Trường THPT Lý Tự Trọng có số thí sinh đạt điểm cao dẫn đầu toàn tỉnh, điểm xét tuyển cao nhất là 47 điểm (cao nhất toàn tỉnh), mức điểm từ 40 trở lên có 347 em; mức điểm từ 29 đến 31,25 chỉ có 16 em.

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có điểm xét tuyển cao nhất là 46,25 điểm, mức điểm từ 40 trở lên có 108 em. 

Trường THPT Nguyễn Trãi mức điểm chuẩn 15 điểm chỉ có 1 em, điểm cao nhất là 45 điểm, mức điểm từ 40 điểm trở lên có 65 em; 

Trường THPT Trần Cao Vân điểm xét tuyển cao nhất là 42,75, mức điểm từ 40 điểm trở lên chỉ có 3 em.

Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2022 Khánh Hòa: môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2, tiếng Anh hệ số 1. 

Chi tiết điểm chuẩn lớp 10 Khánh Hòa 2022 như sau:

1. Trường THPT Phan Bội Châu

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 13,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 17,50 điểm

2. Trường THPT Trần Hưng Đạo

a) Tuyển thẳng: 06 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 17,75 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

3. Trường THPT Ngô Gia Tự

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 19,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

4. Trường THPT Trần Bình Trọng

a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 15,00 điểm

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

5. Trường THPT Nguyễn Huệ

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 15,50 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

6. Trường THPT Đoàn Thị Điểm

a) Tuyển thẳng: 04 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 15,25 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

7. Trường THPT Hoàng Hoa Thám

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 25,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

8. Trường THPT Nguyễn Thái Học

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 15,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 21,50 điểm

9. Trường THPT Võ Nguyên Giáp

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 15,50 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 24,50 điểm

10. Trường THPT Lý Tự Trọng

a) Tuyển thẳng: 05 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 29,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

11. Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

a) Tuyển thẳng: 04 học sinh

b) Trúng tuyển theo chương trình Tiếng Pháp song ngữ và ngoại ngữ Tiếng Pháp: 54 học sinh.

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 31,25 điểm 

d) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không có

12. Trường THPT Hoàng Văn Thụ

a) Tuyển thẳng: 07 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 30,00 điểm

13. Trường THPT Hà Huy Tập

a) Tuyển thẳng: 05 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,25 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 30,25 điểm

14. Trường THPT Phạm Văn Đồng

a) Tuyển thẳng: 03 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 28,50 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

15. Trường THPT Nguyễn Trãi

a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 15,00 điểm

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

16. Trường THPT Trần Cao Vân

 a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

 b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 18,50 điểm

 c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 17. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

 a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 7,50 điểm

 b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 10,50 điểm

 18. Trường THPT Tôn Đức Thắng

 a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 10,75 điểm

 b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 17,00 điểm

 19. Trường THPT Trần Quý Cáp

 a) Tuyển thẳng: 03 học sinh

 b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 14,50 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 17,50 điểm

20. Trường THPT Nguyễn Du

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 7,25 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 13,75 điểm

21. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 8,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 13,00 điểm

22. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 16,75 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

23. Trường THPT Lê Hồng Phong

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 10,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 24. Trường THPT Tô Văn Ơn

 a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 13,50 điểm

 b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

III. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập bằng phương thức xét tuyển

 1. Trường THPT Khánh Sơn

 a) Tuyển thẳng: 26 học sinh

 b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 26,50 điểm

 c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

2. Trường THPT Lạc Long Quân

a) Tuyển thẳng: 38 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 28,50 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

3. Trường THCS&THPT Nguyễn Thái Bình

a) Tuyển thẳng: 08 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,00 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

>> Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn năm 2022

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác