thumbnail - Điểm mặt chỉ tên các loại "hoa hồng" trong trường học
Quốc Cường
Hà Nội

Điểm mặt chỉ tên các loại "hoa hồng" trong trường học

GDVN- Một tổ chức, cá nhân nào muốn vào trường học bán, kinh doanh thì phải có một “cái gì đó” cho Ban giám hiệu nhà trường chứ đâu dễ dàng tự nhiên mà vào được.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác