thumbnail - Điểm sàn của Đại học Quốc gia Hà Nội là bao nhiêu?
Duy Tân
Hà Nội

Điểm sàn của Đại học Quốc gia Hà Nội là bao nhiêu?

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu (điểm sàn) đối với các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác