thumbnail - Điểm sàn của Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất 23 điểm
Trường Sơn
Hà Nội

Điểm sàn của Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất 23 điểm

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành học năm 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác