thumbnail - Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga Ukraine ngày 1 tháng 8
Diệu Thúy
Hà Nội

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga Ukraine ngày 1 tháng 8

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 1/8.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác