thumbnail - Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/7
Lan đột biến
Hà Nội

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/7

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/7/2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác