thumbnail - Diễn biến mới nhất vụ đấu giá đất Thủ Thiêm
Thu Trang
Hà Nội

Diễn biến mới nhất vụ đấu giá đất Thủ Thiêm

Đến ngày 5/5, hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega vẫn chưa nộp tiền.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác