thumbnail - Điện Biên xin cơ chế đặc thù khai thác vật liệu san lấp cho sân bay
Quân Mạnh
Hà Nội

Điện Biên xin cơ chế đặc thù khai thác vật liệu san lấp cho sân bay

UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Chính phủ cho áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp phục vụ sân bay Điện Biên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác