thumbnail - Diễn tiến từ nhẹ đến nặng bệnh đậu mùa khỉ ở người
Tuấn Anh
Hà Nội

Diễn tiến từ nhẹ đến nặng bệnh đậu mùa khỉ ở người

Ngày 26/7, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế họp nghiệm thu Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị đậu mùa khỉ ở người, với 4 giai đoạn diễn tiến bệnh. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác