thumbnail - Diễn viên Trung Quốc bị cấm nhận cátxê bằng tiền mặt
Thức SG
Hà Nội

Diễn viên Trung Quốc bị cấm nhận cátxê bằng tiền mặt

Cơ quan quản lý ngành biểu diễn Trung Quốc quy định diễn viên không được phép nhận thù lao bằng tiền mặt. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác