thumbnail - Điều động, luân chuyển 45 cán bộ làm bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Điều động, luân chuyển 45 cán bộ làm bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành

Có 16 cán bộ được T.Ư điều động về địa phương; 29 cán bộ được T.Ư luân chuyển ở địa phương. 34 trong 45 người là ủy viên T.Ư chính thức và dự khuyết.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác