thumbnail - Điều gì xảy ra nếu con người có đuôi?
Tuấn Anh
Hà Nội

Điều gì xảy ra nếu con người có đuôi?

Nếu con người có đuôi, chiếc đuôi có thể hỗ trợ trọng lượng cơ thể nhưng sẽ gây nhiều bất tiện khi ngồi hoặc đi đứng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác