thumbnail - Điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 14%, hỗ trợ phục hồi kinh tế
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 14%, hỗ trợ phục hồi kinh tế

Điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 14%, hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát, chỉ đạo tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh để tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác