thumbnail - Đình chỉ giao dịch cổ phiếu ROS liên quan ông Trịnh Văn Quyết
Viễn Đông
Hà Nội

Đình chỉ giao dịch cổ phiếu ROS liên quan ông Trịnh Văn Quyết

Ngày 2-8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã thông báo về việc cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT trước đây thuộc trường hợp đình chỉ gia...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác