thumbnail - Đình chỉ hoạt động chuyên môn thầy giáo đánh học sinh bầm tím mông
Fun Fun
Hà Nội

Đình chỉ hoạt động chuyên môn thầy giáo đánh học sinh bầm tím mông

Lên lớp nhưng học sinh lớp 4 không mang theo sách mà chơi bong bóng trong giờ học làm quả bóng nổ nên thầy giáo chủ nhiệm đã dùng thước đánh nhiều cái làm mông em bầm tím. Thầy giáo chủ nhiệm đã bị đình chỉ hoạt động chuyên môn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác