thumbnail - Đình Nam Hương Ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi giữa Thủ đô
Quốc Cường
Hà Nội

Đình Nam Hương Ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi giữa Thủ đô

Đình Nam Hương xây dựng vào cuối thời Lê. Nơi đây thờ 5 thành hoàng gồm 3 vị thần tối cổ Long Đỗ, Cao Sơn, Linh Lang của Thăng Long cùng công chúa A Duy nhà Lý (Kha Duy Tĩnh) và vương công Dương Tu nhà Nguyễn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác