thumbnail - Đỗ Nhật Hà 'xổ' tiếng Anh lạc đề, Hoàng My vặn vẹo: 'Phải đi thẳng vấn đề, không lòng vòng rất là mệt'
Thức SG
Hà Nội

Đỗ Nhật Hà 'xổ' tiếng Anh lạc đề, Hoàng My vặn vẹo: 'Phải đi thẳng vấn đề, không lòng vòng rất là mệt'

Mặc dù có phần Interview bằng tiếng Anh khá trôi chảy nhưng Đỗ Nhật Hà lại hơi lạc đề
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác