thumbnail - Đô vật 130 kg ăn mừng kiểu Ronaldo
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Đô vật 130 kg ăn mừng kiểu Ronaldo

Đô vật Hà Văn Hiếu với thân hình chiếm ưu thế dễ dàng hạ đối thủ Timothy Yu (Singapore) trong chưa đầy 42 giây để giành HC vàng hạng cân 130.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác