thumbnail - Đỗ xe ở sân thể thao của làng, gọi không được và cái kết
Vương Nhuận
Hà Nội

Đỗ xe ở sân thể thao của làng, gọi không được và cái kết

Cả làng có mỗi cái sân chơi để bà con đánh bóng chuyền, chơi cầu lông buổi tối sau một ngày lao động. Thế mà "ông giời" đậu chắn ngay giữa sân.

Đỗ xe ở sân thể thao của làng, gọi không được và cái kết 

Mọi người chờ gọi chủ xe ra rước đi.

Đỗ xe ở sân thể thao của làng, gọi không được và cái kết 

Gọi mãi không được thì...

Đỗ xe ở sân thể thao của làng, gọi không được và cái kết 

Đây chơi văn minh, không tạt sơn, cào xước xe

Đỗ xe ở sân thể thao của làng, gọi không được và cái kết 

Chỉ chặn xe có mấy chồng gạch sương sương

Đỗ xe ở sân thể thao của làng, gọi không được và cái kết 

Cái kết như thế nào sẽ cập nhật sau cho hồi hộp 😀 

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác