thumbnail - Đổ xô lên núi hái "lộc rừng" vừa chơi vừa kiếm tiền triệu dịp hè
Quốc Cường
Hà Nội

Đổ xô lên núi hái "lộc rừng" vừa chơi vừa kiếm tiền triệu dịp hè

Mỗi ngày chỉ cần ít giờ đồng hồ leo núi, mỗi người có thể hái được 3-5kg sim rừng. Cả dịp hè sim chín, nhiều người có thể kiếm tiền triệu nhờ hái loại lộc rừng này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác