thumbnail - Đoàn Chủ tịch Đại hội XX Trung Quốc bàn công tác nhân sự
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đoàn Chủ tịch Đại hội XX Trung Quốc bàn công tác nhân sự

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX) chiều nay (18/10) đã họp phiên thứ 2 bàn về công tác nhân sự.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác