thumbnail - Đoán từ vựng phương tiện giao thông
Trường Sơn
Hà Nội

Đoán từ vựng phương tiện giao thông

Với một vài dữ liệu hình ảnh, liệu bạn có đoán được tên phương tiện giao thông nào trong 10 giây? - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác