thumbnail - Doanh nghiệp của thương binh có doanh thu tiền tỷ, giúp nhiều người có việc làm
Trường Sơn
Hà Nội

Doanh nghiệp của thương binh có doanh thu tiền tỷ, giúp nhiều người có việc làm

Từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường, trở về quê hương mang trên mình thương tật, di chứng chất độc màu da cam/dioxin. Nhưng bằng ý chí, nghị lực, thương binh Nguyễn Hồng Luật đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế địa phương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác