thumbnail - Doanh nghiệp làm chuyển đối số ngại… chi phí
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Doanh nghiệp làm chuyển đối số ngại… chi phí

VTV.vn - Các doanh nghiệp cho biết khi bắt tay vào thực hiện chuyển đổi số có rất nhiều vấn đề nan giải như chuyển đổi mô hình kinh doanh, vấn đề nhân sự...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác