thumbnail - Doanh nghiệp nào thay Bắc Hà thầu loạt tuyến buýt từ ngày mai (1/8)?
Lan đột biến
Hà Nội

Doanh nghiệp nào thay Bắc Hà thầu loạt tuyến buýt từ ngày mai (1/8)?

Loạt tuyến buýt có trợ giá số 41, 42, 43, 44, 45 sẽ do 3 doanh nghiệp buýt của Hà Nội tiếp tục vận hành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác