thumbnail - Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục
Quân Mạnh
Hà Nội

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục

Tháng 4 vừa qua, số doanh nghiệp (DN) thành lập mới là 15.000, kỷ lục liên tục bị xô đổ cho thấy niềm tin của DN vào môi trường kinh doanh đã trở lại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác